Sofia commerce logo
Удобен бърз кредит, който предлага на всеки нов клиент да получи кредит с 0% лихва до 21-вия ден. Същото условие се предлага и за 7-мия изтеглен кредит.

Параметри

Сума
от 100 до 400
Kандидатстване
Онлайн
ГПР
до 50%

За компанията

Компанията е регистрирана през 2006 г.  и е специализирана в отпускането на бързи кредити, обезпечени с ипотека и на микрокредити без обезпечение. Компанията е регистрирана като администратор на лични данни и спрямо изискванията на БНБ.

Частни съдилища обират бедните с 1.4 милиарда лева

Частни съдилища преследват граждани

Частни съдилища в България преследват некоректни платци  в полза на фирми за събиране на вземания и компании за бързи кредити. Тези съдилища са арбитражи създадени от частни лица, които дори не са юристи, а в гол...

Повече информация