Условията по бързите кредити между различните компании са изключително подобни, тъй като те са конкуренти на пазара. Обикновено те се свеждат до възрастова граница (стартовата възраст варира от 19 до 23 години в зависимост от компанията, в която кандидатсваме), да сме български граждани, да предоставим изисканата от нас лична информация (данни от личната карта и банковата ни сметка) и да покриваме минималните кредитни изисквания, т.е. да имаме добра кредитна история. Положително за евентуално одобрение би било, ако имаме месечен доход и сме осигурени. 

Други често задавани въпроси

Липсата на лихва по първия кредит не е финансов трик. Това буквално означава, че нашият заем не се оскъпява със стойността на лихвата. Ние връщаме същата сума, която сме взели назаем.

Бър...

Прочети повече

Всичко, от което се нуждаем, е личната ни карта. Влизаме в базата данни на ICompare.bg, избираме компанията, която отговаря на нашите изисквания, и кликваме на съответния бутон „Кандидатствай...

Прочети повече

Това зависи от условията на всяка компания. Често поръчителят не е задължително условие да получите бърз кредит. За бърз заем обикновенно е достатъчна лична карта и данните на банковата ти сметка.<...

Прочети повече

Полученият заем може да използвате за каквото пожелаем. Пример за това е ремонт на колата. Това обикновенно е извънреден тип разход, който неминуемо натоварва месечния ни бюджет. Бърз кредит като п...

Прочети повече

Разбира се, че е възможно. Никоя компания няма ограничения за броя кредити, които можем да вземем, стига да сме коректен платец и да ги връщаме навреме. 

Прочети повече