Липсата на лихва по първия кредит не е финансов трик. Това буквално означава, че нашият заем не се оскъпява със стойността на лихвата. Ние връщаме същата сума, която сме взели назаем.

Бърз кредит без лихва по същество е същият продукт като кредит с лихва. Все пак трябва да вземем предвид, че този тип заем има гратисен период и след неговото изтичане ще започне начисляването на лихва. ICompare.bg съветва да прочетем добре условията на съответната компания и да платим заема си в договорения срок. 

Други често задавани въпроси

Всичко, от което се нуждаем, е личната ни карта. Влизаме в базата данни на ICompare.bg, избираме компанията, която отговаря на нашите изисквания, и кликваме на съответния бутон „Кандидатствай...

Прочети повече

Това зависи от условията на всяка компания. Често поръчителят не е задължително условие да получите бърз кредит. За бърз заем обикновенно е достатъчна лична карта и данните на банковата ти сметка.<...

Прочети повече

Полученият заем може да използвате за каквото пожелаем. Пример за това е ремонт на колата. Това обикновенно е извънреден тип разход, който неминуемо натоварва месечния ни бюджет. Бърз кредит като п...

Прочети повече

Разбира се, че е възможно. Никоя компания няма ограничения за броя кредити, които можем да вземем, стига да сме коректен платец и да ги връщаме навреме. 

Прочети повече

Първият кредит е промоционален и затова е безлихвен. По този начин компаниите желаят да изградят стабилни отношения и доверие с клиентите. Това е много често срещана практика, която не трябва да бу...

Прочети повече