Всяка финансова институция – банки и небанкови финансови институции – имат задължение да поддържат информация в Централния Кредитен Регистър, организиран и поддържан от Българската Народна Банка. Всеки месец финансовите институции изпращат данни за състоянието на кредитите и своите кредитополучатели. Ако не обслужваме кредита си, както е уговорено в договора и погасителния план, финансовата институция ще ни докладва като некоректен платец. Това е информация, която е достъпна до всички компании в банковата сфера и се поддържа за период от 5 години. Наличието на лоша кредитна история ще наруши шансовете ни да получим кредит от други компании.

Внимание – всяка уважаваща себе си кредитна институция проверява Централния Кредитен Регистър преди да вземе решение, дали да отпусне кредит. ICompare.bg съветва да пазим кредитната си история чиста.

Други често задавани въпроси

Липсата на лихва по първия кредит не е финансов трик. Това буквално означава, че нашият заем не се оскъпява със стойността на лихвата. Ние връщаме същата сума, която сме взели назаем.

Бър...

Прочети повече

Всичко, от което се нуждаем, е личната ни карта. Влизаме в базата данни на ICompare.bg, избираме компанията, която отговаря на нашите изисквания, и кликваме на съответния бутон „Кандидатствай...

Прочети повече

Това зависи от условията на всяка компания. Често поръчителят не е задължително условие да получите бърз кредит. За бърз заем обикновенно е достатъчна лична карта и данните на банковата ти сметка.<...

Прочети повече

Полученият заем може да използвате за каквото пожелаем. Пример за това е ремонт на колата. Това обикновенно е извънреден тип разход, който неминуемо натоварва месечния ни бюджет. Бърз кредит като п...

Прочети повече

Разбира се, че е възможно. Никоя компания няма ограничения за броя кредити, които можем да вземем, стига да сме коректен платец и да ги връщаме навреме. 

Прочети повече