През лятото на 2014 г. настъпиха промени в Закона за Потребителския Кредит, които бяха насочени към това потребителите на кредити да получават по-честни условия. Бяха засегнати начисляването на лихви и такси по кредитите, както и някои донякъде несправедливи клаузи по договорите.

Една от най-добрите промени засегна ипотечните кредити, издавани от банките – преди юли 2014  г. банките бяха изградили пречки пред това кредитът да бъда изплатен предсрочно като това ставаше на много висока цена. След промените потребителите са напълно свободни да рефинансират своя кредит, тоест можем да намерим банка, която предлага по-добри условия и да получим нов кредит от там, който да погаси стария. Най-хубавото е, че сега това става напълно безплатно. Единственото условие е да сме изплащали кредита поне 12 месеца преди да го рефинансираме.

Други често задавани въпроси

Липсата на лихва по първия кредит не е финансов трик. Това буквално означава, че нашият заем не се оскъпява със стойността на лихвата. Ние връщаме същата сума, която сме взели назаем.

Бър...

Прочети повече

Всичко, от което се нуждаем, е личната ни карта. Влизаме в базата данни на ICompare.bg, избираме компанията, която отговаря на нашите изисквания, и кликваме на съответния бутон „Кандидатствай...

Прочети повече

Това зависи от условията на всяка компания. Често поръчителят не е задължително условие да получите бърз кредит. За бърз заем обикновенно е достатъчна лична карта и данните на банковата ти сметка.<...

Прочети повече

Полученият заем може да използвате за каквото пожелаем. Пример за това е ремонт на колата. Това обикновенно е извънреден тип разход, който неминуемо натоварва месечния ни бюджет. Бърз кредит като п...

Прочети повече

Разбира се, че е възможно. Никоя компания няма ограничения за броя кредити, които можем да вземем, стига да сме коректен платец и да ги връщаме навреме. 

Прочети повече