Като термини са доста сходни и основно значат, че в договора за кредит настъпват значителни промени спрямо първоначалните условия.

Терминът рефинансиране най-често се използва, когато потребителят подпише нов договор, средствата по който да се използват за погасяване на вече съществуващи кредити. Това може да стане, ако сте открили по-добра оферта или при обединяване на няколко кредити под един нов кредит.

Предоговаряне и преструктуриране представляват промяна в условията на кредита – най-често погасителния план. Българската Народна Банка прави разлика между двата термина като описва причината за промяната. При предоговаряне двете страни (кредиторът и кредитополучателят) са се съгласили на промяната, която произтича от чисто икономически и организационни причини. При преструктурирането новият договор идва поради влошено състояние на кредитополучателя, когато той вече не може да облужва задълженията си към кредитора.

Удължаването е най-разпространеният термин при бързите кредити. На практика означава промяна в погасителния план на кредитополучателя, разсрочвайки датите на погасителните вноски по кредита.

Други често задавани въпроси

Липсата на лихва по първия кредит не е финансов трик. Това буквално означава, че нашият заем не се оскъпява със стойността на лихвата. Ние връщаме същата сума, която сме взели назаем.

Бър...

Прочети повече

Всичко, от което се нуждаем, е личната ни карта. Влизаме в базата данни на ICompare.bg, избираме компанията, която отговаря на нашите изисквания, и кликваме на съответния бутон „Кандидатствай...

Прочети повече

Това зависи от условията на всяка компания. Често поръчителят не е задължително условие да получите бърз кредит. За бърз заем обикновенно е достатъчна лична карта и данните на банковата ти сметка.<...

Прочети повече

Полученият заем може да използвате за каквото пожелаем. Пример за това е ремонт на колата. Това обикновенно е извънреден тип разход, който неминуемо натоварва месечния ни бюджет. Бърз кредит като п...

Прочети повече

Разбира се, че е възможно. Никоя компания няма ограничения за броя кредити, които можем да вземем, стига да сме коректен платец и да ги връщаме навреме. 

Прочети повече