Allianz Bank logo
Три Напред е депозит с добра доходност и нарастваща лихва за три 3-месечни периода. С него имате възможност да теглите суми по всяко време. Лихвата за изминали периоди не се губи при предсрочно прекратяване. Ако не изтеглите лихвата на падежа, тя се добавя към депозита.

Параметри

Валута
Лева/Евро
Срок
9 месеца
Лихва
0,10%-1,05%
Минимална сума за откриване
500 лева/евро

За компанията

Алианц Банк е основана 1997 под името ТБ "България Инвест" и приема през сегашното си име през 2003 година. Рейтингът на банката е BBB+. Банката разполага с активи на стойност 2 милиона евро.