Банка ДСК лого
Депозит за спестяване на суми за точно определен срок. Получавате лихва по-висока от тази по разплащателна сметка и безсрочен влог. Сумите се олихвяват с различни лихвени проценти в зависимост от срока, вида на валутата, в която е открит влога и остатъка по него. Лихвата по депозита се капитализира.

Параметри

Валута
Лева/Евро/Долари/Франкове/Паунди
Срок
1 месец - 12 месеца
Лихва
0,01%-0,05%
Минимална сума за откриване
250 лева/евро/долари/франкове/паунди

За компанията

ДСК е приватизирана през 2003 г. от банка ОТП Унгария. Банката е първата в страната, която изгражда специално звено за проектно финансиране. ДСК разполага с активи над 8 милиарда лева и кредитен рейтинг Ba1/ Not-Prime.

Новини за компанията

Може да харесате още:

ДСК Резерв

Банка ДСК лого
Депозит Резерв на ДСК е с фиксирани срок и годишна лихва. Лихвата се изплаща на падеж. При изтичане на срока на договора...

Сума

Повече информация