TBI Bank logo
Депозит Привилегия е депозит с възможност за довнасяне на суми. Той също така може да послужи за гаранцията за отпускане на бърз кредит срещу Вашият депозит

Параметри

Валута
Лева/Евро/Долари
Срок
6 - 12 месеца
Лихва
0,10%-1,50%
Минимална сума за откриване

За компанията

Банка ТБИ e част от групата на TBIF Finacial Services B.V.. Част от тази група са още TBI Leasing и TBI Rent. Банката съществува в тази си форма от юли 2011. Групата, която оперира в Източна Европа разполага с активи на стойност 2.7 милиарда евро.

Новини за компанията

ПИБ раздава телевизори и 200 лв. по време на Европейското първенство

PIB-razdava-nagradi

Банките, както и компаниите за бързи кредити отделят големи суми в бюджетите си за реклама. Това е така поради спецификата на бизнеса, където конкуренцията е изключително висока, а продуктите слабо диференцирани. За д...

Повече информация