20.04.2016

Роботи източват дебитните ни карти

Нов вид измама заплашва дебитните ни карти. Чрез така наречени външни интерактивни гласови отговори (IVR) измамниците телефонират на потребителите от името на банката и изискват необходимата информация.

Програмите са така добре изработени, че предизвикват доверие от потребителите и например в Русия са отговорни за кражби в размер на 6 милиона рубли (приблизително 88 хиляди долара).

Програмираните измамни роботи, представящи се за служители на банките, искат от гражданите да им продиктуват данните на картите си, паролите си за достъп, CVV кода, ПИН-кодовете (за причини се назовават различни неща, като най-вече — "за уточняване на информацията" или "срив в системата").

Не е изключено такива измами да стартират и в България, така че ползвателите на дебитни карти трябва да са нащрек.