08.01.2016

7 съвета за избор на потребителски кредит.

- Да оценим от колко пари имаме нужда. Да не забравяме да помислим за алтернативи – може ли покупката да изчака или да намерим пари от някъде другаде. Винаги използването на собствени спестявания е по-добро от финансирането на покупка с кредит.

- Да използваме ICompare.bg, за да проверим всички оферти. Тук можем да намерим обобщени всички предложения без нуждата да прекарваме часове, търсейки ги сами и обикаляйки през банки и финансови институции.

- Да планираме внимателно каква вноска можем да погасяваме. Изключително важно е, когато оценяваме предложенията на компаниите, предлагащи кредити, да мислим НЕ колко пари са ни нужни, а колко можем да плащаме без това да наруши семейния ни бюджет. Когато сме отговорили на въпроса за вноската, едва тогава да проверим колко пари можем да получим.

- Да изберем няколко компании, които покриват изискванията ни. Почти винаги кандидатстването за кредит е безплатно, така че не пречи да кандидатстваме едновременно в няколко компании и да изберем тази, която най-много ни устройва.

- Да се запознем внимателно с условията по договора за кредит. По препоръка на Българската Народна Банка договорът за кредит трябва да е написан на ясен и разбираем език и, ако има неща които не са ни ясни, можем да се свържем с кредитната институция и да попитаме директно.

Ако в договора има термини които са неясни, можем да използваме и финансовия речник на ICompare.bg. Обърнете специално внимание на Вашите задължения при пропускане или забавяне на внока. Не подписвайте договори, които не са напълно ясни.

- Да попитаме кредитора за възможностите за рефинансиране и предоговаряне на кредита. На всеки му се случва да се сблъска с неочаквани проблеми и трябва да знаем какви са възможностите да нанасяме промени в договора. Много от компаниите ще проявят разбиране и например няма да начислят наказателни лихви за забава.

- Да ползваме с удоволствие и мярка!