08.04.2016

БНБ увеличава мерките за контрол над банковия пазар

През последното тримесечие на 2015 Централната банка прие план за реформиране и развитие на банковия надзор. Днес той е бил разгледан от управителния съвет на банката и е взето решение да се създаде вътрешен консултативен съвет по изготвянето и прилагането на надзорни мерки на банковия пазар. Други мерки, които се предвиждат са увеличаване на инспекционните екипи и ежегоден вътрешен одит, който да следи за изпълнението на заложените мерки и за надзора като цяло.

БНБ планира да извърши и цялостен преглед на своите наредби, вътрешни правила и наръчници за надзорна дейност. Всички тези документи трябва да бъдат синхронизирани с Базелските принципи.

Централната банка работи и върху създаването на нови дирекция. Към момента освен банков надзор, съществува и дирекция за преструктуриране на банки. Всичко това идва в следствие на кризата с КТБ, която следва да е обеца на ухото за надзора на финансите ни.