29.06.2016

Easy-kredit-prouchvane

Маркетингово проучване направено през месец май тази година от TNS BBSS, сочи, че Изи Кредит е най-отговорната компания от небанковите финансови институции. Проучването е направено сред над 800 българи на възраст над 18 години. Изи Кредит е компания за бързи кредити основана през 2005 г. Целта и е да се наложи като лидер на пазара на небанковите потребителски кредити, отпускани в дома на клиента. Визията на компанията е да бъде лидер на пазара във всички страни, в които оперира.

Целта на проучването е да отчете представите и нагласата на българите относно ангажираността на десет от водещите компании за бързи кредити на пазара. Анкетираните посочват Изи Кредит като пример за финансова компания, на която може да се разчита. Част от този имидж се дължи и на активното партниране на Изи Кредит в различни спортни събития в страната.

Мнението на анкетираните, че Изи Кредит е морална и коректна с клиентите си компания, е следствие и на маркетинговата стратегия на компанията. Нейната цел е да подчертае ключовата роля на кредитните консултанти и индивидуалния подход към клиента, което е в основата на бизнес модела на Изи Кредит.