19.05.2016

PIB-credit-rating

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния рейтинг, на Първа Инвестиционна банка, В- със стабилна перспектива. Това е положителна оценка за банката сериозна крачка в стабилизиране на позициите и на пазара.  Рейтинговата агенция е взела под внимание положителното развитие на управлението на риска от страна на банката, както и на подобряването на вътрешните и оперативни процеси. ПИБ успява да постигне тези резултати чрез един от последните си проекти в партньорство с Международната финансова корпорация (IFC). Част от мерките в този проект са включването на финансов директор и директор управление на риска в Управителния съвет, както и добавянето на още един независим член в Надзорния съвет. Тези стъпки допълнително засилват контрола над управлението на банката. В допълнение на това банката показва доста добри резултати през първото тримесечие на 2016.