20.05.2016

family-income-in-bulgaria

На 557,55 лева на човек възлиза издръжката на живота на четиричленно домакинство (двама възрастни с две деца) за първото тримесечие на 2016 г. Тази сума трябва да е достатъчна на човек да се храни съобразно необходимите норми и да покрива задължителните си разходи за образование, здравеопазване и жилище. Месечните доходи на това домакинство трябва да бъдат около 2230 лева.

Под издръжката на живот са общо 5,7 млн. българи, което е 77,6 на сто от домакинствата в България. 

Границата на абсолютна бедност пък се изчислява на 296,50 лв. на човек, като под нея се намират близо 30% от домакинствата – или 2,2 млн. души.

Близо 48% от домакинствата са с общ доход на човек от 296 до 558 лева (или около 3,4 млн. души). Тази група запазва относителна стабилност, както на тримесечна, така и на годишна база. Доходите за около една четвърт от тези домакинства обаче гравитират от 297 лв. до 390 лв., което означава, че са по-близо до издръжката на бедните домакинства и има риск отново да попаднат в тази група, сочат данни на Института за синдикални и социални изследвания (ИССИ).

Домакинствата с общ доход на човек над издръжката за живот отбелязват ръст до около 22% или 1,6 млн. души. Причината се крие в нарастване на търсенето на висококвалифицирана и качествена заетост, която е и по-добре платена.

Средната работна заплата в страната за 2015 г. отбелязва ръст с 8,8% до 894 лв. Спрямо 2008 г. има повече от 46% растеж на доходите, като минималната работна заплата се е вдигнала с близо 50%, а средната пенсия – с 33%. За същия период цената на издръжката нараства с 21%.