14.04.2016

Кредибул взе лиценз за електронни пари

Кредибул ЕАД, лицензирана като небанкова финансова институция, разширавя дейността си с трансакции с електронни пари. Според БНБ компанията е изпълнила надлежно условията за издаване на лиценз, описани в Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) и Наредба №16 за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи.

По смисъла на ЗПУПС електронните пари са парична стойност, съхранявана в електронна, включително магнитна форма, която представлява вземане към издателя, издава се при получаване на средства с цел извършване на платежни операции и се приема от физическо или юридическо лице, различно от издателя на електронни пари.

Кредибул ще влезе в компанията на Идънред България АД, Изипей АД, британската компания за платежни услуги Skrill и регистрираното в Кипър SafeCharge, които оперират на българския пазар.