21.09.2016

credissimo-v-makedonia

Македонското подразделение на Кредисимо получи разрешение от Министерството на финансите на Република Македония да предлага кредитни продукти на местния пазар. Както и в България, моделът там ще бъде изцяло онлайн.

Дружеството планира да предлага както краткосрочни, така и дългосрочни кредитни продукти съобразени изцяло с потребностите на клиентите, които сами ще определят според възможностите си размера на месечните вноски и срока на договора.

“Нашите услуги са създадени, така че всеки да има пълен контрол над парите, които взима, всеки път, когато реши да предприеме непредвидени разходи. Високото качество на работа и обслужването на клиентите отличава Кредисимо и е в основата на лоялността на нашите потребители.

Ние сме член-учредител на Асоциацията за Отговорно Небанково Кредитиране (АОНК) , спазваме нейния Етичен Кодекс и предоставяме ясни и прозрачни правила при кредитиране. Отдадени сме на най-добрите практики при работа с клиенти, както при краткосрочните, така и дългосрочните бързи кредити. Колективен и индивидуален член сме на секторната помирителна комисия към Комисията за Защита на Потребителите (КЗП).

Пряко или като колективен член участваме в поредица инициативи насочени към защита на потребителите и налагането на най-актуалните добри практики на пазара на небанковото кредитиране.” – сподели Георги Руков, Директор Международно развитие на Кредисимо.

Сайтът, с който компанията ще оперира, е www.credissimo.mk.