11.04.2016

Кредисимо ще напусне БФБ

Съветът на директорите на първата първата небанкова компания за бързи кредити "Кредисимо" АД, листната на БФБ, прие единодушно да свали компанията от Борсата.

Желанието за напускане на БФБ може да се свърже с отказа на регулатора дружеството да пласира конвертируеми облигации за 10 млн. евро на капиталовия пазар. Проспектът за емисията беше връщан два пъти и в крайна сметка окончателно отхвърлен през есента на миналата година.

Освен това ръководството на компанията е взела решение и за смяна на адреса. Новият офис на Кредисимо ще бъде на четвъртия етаж в сграда „А“ на Бизнес център „България“, който се намира на бул. „Витоша“ №146, район „Триадица“. Предишният адрес беше ул. „Якубица“ №7Б в район „Лозенец“.