08.06.2016

depozitite-ni-sa-v-sigurni-ryce

Министър Горанов обяви, че фондът за гарантиране на влоговете няма нужда от допълнително финансиране. Правителството е предоставило заем от 2 млрд. лева на фонда, с които да бъдат изплатени гарантираните влогове в КТБ. Към края на Април тази година са усвоени около 1.67 млрд. лева, като наличната сума е приблизително 457 млн. лева. За да бъдат спокойни потребителите е редно да внесем уточнението, че през Февруари 2016 Фондът е сключил две споразумения за заем от по 300 млн. лева всяко, с Международната банка за развитие и с Европейската банка за възстановяване и развитие. Парламентарната комисия по бюджет вече одобри искането на правителството за тази гаранция. В допълнение на всичко това финансовият министър успокоява, че от август 2015-та е в сила нов режим за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции, който да намали риска от последваща нужда за изплащане на гарантирани вземания.