20.05.2016

income-rising-bulgarian-household

Проучване на Националния статистически институт сочи, че доходите на българите растат по-бързо от разходите. Също така се увеличава делът на доходи от работна заплата за сметка на тези от самостоятелна дейност.

За първото тримесечие на 2016 г. средният доход на член на домакниството у нас е 1 237 лева или увеличение с 4,2% спрямо година по-рано. Общият доход на домакинствата у нас през първото тримесечие е в размер на малко над 2 937 лева.

На този фон разходите за същия период растат с 0,9% до 1 100 лева на човек, като общите за домакинствата са 2 634 лева.

Най-висок дял в дохода на българина заема работната заплата – 57,1%, следвана от пенсията – 26,5% и от самостоятелната заетост – 6,6%. Спрямо същия период на 2015 г. относителният дял на заплатата расте с 2% до 706 лева, а доходите от самостоятелна дейност намаляват с 1% до 81 лева. Делът на доходите от пенсии остава без промяна, а в абсолютна стойност се увеличава с 4% до 328 лева.

През първото тримесечие на годината най-голям дял от разходите на домакинствата е за храна – 31,1%. 18,1% от разходите са свързани с жилищата, а 12% - с транспорт и съобщения. Като абсолютна стойност през първото тримесечие средно за лице в домакинство разходите за храна възлизат на 345 лева, което представлява ръст от 1,7%.

Разходите за жилище – вода, електроенергия, отопление и поддръжка – пък намаляват с 1,5 на сто до средно 200 лева.

Статистиката показва още, че със 7,7% намаляват разходите за здравеопазване – до 62 лева, а разходите за транспорт и съобщения се увеличават с 1,4% до 134 лева.