19.05.2016

studentsko-kreditirane

Според закона за кредитиране на студенти и докторанти, държавата може издава гаранции на учащите се в български ВУЗ-ове при определени условия. За 2017 правителството одобри гаранции в размер на 50 милиона лева. Тези средства ще участват в планирането на бюджета за следващата година, който ще се гласува в края на 2016. Програмата за студентско кредитиране започва през 2010, като нейната основна цел е да създава условия за свободно развитие на висшето образование, както и да осигурява достъп до него на младежи с ниски финансови възможности. Целта е да се сподели отговорността пред банката между потребителя и държавата. Тези гаранции, които ще отпусне държавата са валидни за банки, които са сключили типов договор с МОН за кредитиране на студенти и докторанти.