22.04.2016

Всеки трети българин с бърз кредит

Всеки трети българин е теглил бърз кредит, спроед анкета на „Моите пари“. Най-честите причини са изникнали непредвидени разходи (43%), стари задължения (16%), покупка на стоки (12%). 9 на сто използват парите за плащане на битови сметки, 8% - за ремонт на дома, а 6% теглят заем за лечение.

Проучването показва още, че твърде често българите изпадат в просрочие по кредитите си. Това се дължи на факта, че те теглят високи суми над 1000 лв. и ги изплащат по-дълго време, а това значително оскъпява кредита. Освен това много от потребителите не обръщат внимание на допълнителните такси, заложени в договора, които могат да бъдат значителни.

От ICompare.bg съветваме да прибягвате до бързи кредити само в краен случай и за кратки срокове. Също така всеки от нас трябва да се запознава добре с офертите на пазара, както и с условията по договора, който подписва.