28.06.2016

fond-na-fondovete-biznes-kredit

Социалното министерство ще раздава евтини кредити до 50 000 лв. на младежи, стартиращи собствен бизнес. Финансирането ще дойде от новосъздадения Фонд на фондовете, който управлява средствата по финансовите инструменти на ЕС.

С предимство при избора на бенефициенти ще се ползват безработните младежи на възраст до 29 г., дълготрайно безработните и тези с ниско образование, както и хора в предпенсионна възраст. Като региони ще бъдат предпочитани проекти от Северозападна България, както и други региони с висока безработица. Заделената сума според споразумението с Фонда на фондовете е 50 млн. лв.

Преди това по ОП "Развитие на човешките ресурси" ще бъдат подбрани безработни младежи и обучени за бъдещи предприемачи. Схемата е на стойност 5 млн. лв., като по нея ще се предостави комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат младите хора в разработката на идеите си за собствен бизнес, в придобиването на нужните мениджърски умения, в разработването на успешни бизнес планове. Именно с тези бизнес планове младите предприемачи на по-късен етап ще кандидатстват за евтини микрокредити.

Очаква се Фондът на фондовете да заработи от началото на 2017 г., а повече информация може да намерите на сайт: http://www.fmfib.bg/bg/about.