27.06.2016

Fintech-boom

Fintech е хибрид между технологиите и финансовите услуги. Този сегмент на динамични финансови технологии е на път да измести част от традиционните банки на пазара. Fintech се фокусира върху предлагане на иновативни финансови продукти и услуги на много примамлива цена. Новата технология се стреми да промени не само начина, по който банките правят бизнес, но и да повлия на сектори като застраховането и управляването на активи. Като цяло през последната година Fintech индустрия бележи сериозен ръст поради драстичното увеличаване на инвестициите от 5.6 милиарда долара през миналата година, до 12.2 милиарда през тази година. Изследване на КPMG и CBinsights посочва, че 28% от бизнеса на банките с разплащания и 22% от застрахователния бизнес, могат да бъдат изместени от Fintech.

Към днешна дата съществуват изцяло онлайн банки, при които за да получите дадена услуга, не се налага да ходите до физически офис на банката. Това съответно спестява много разходи и позволява на виртуалната банка да ви предостави по-добри условия при депозитите. Успоредно с това се развиват и така наречените платформи за кредитиране „потребител към потребител“ (peer-to-peer кредитиране). Тези платформи също имат ниски оперативни разходи и предлагат по-атрактивни условия на кредитиране на клиентите от една страна, и от друга странта по-висока доходност на инвеститорите. Като цяло условията на тези платформи са много добре написани и са лесно разбираеми. Това съответно е голямо удобство за клиента, който не е нужно да ходи до банков офис и да подава куп документи. Както добре знаем в света, в който живеем, времето е безценно.