04.04.2016

Средна нетна работна заплата в България

Проучване на сайта Инфограф сочи, че нетната средна работна заплата в България през 2014 г. е с най-ниска покупателна способност спрямо другите държави в Европа, като варира между 96,9% от тази в Румъния до 20,6% от тази в Швейцария.

Средната нетна работна заплата в България се изчислява на 332 евро. За сравнение – тази във водача на класацията, Швейцария, е 15,4 пъти по-голяма – 5 131 евро. Разликата в покупателната способност обаче е 4,85 пъти, поради много по-високите цени на стоките и услугите в Швейцария.

Покупателната способност на средното възнаграждение у нас възлиза на над 50% от това в едва 12 страни от извадката – Румъния, Латвия, Литва, Унгария, Словакия, Турция, Естония, Хърватия, Чехия, Полша, Словения и Португалия.