04.02.2016

Размер на желания заем

Преди да пристъпим към вземане на кредит, трябва да сме сигурни, че можем да си позволим размера му. Тази преценка е изцяло индивидуална, но се базира на някои общовалидни фактори.

Какъв е сигурният ми доход? Какъв процент от него мога да си позволя да плащам за вноска без това да вреди съществено на начина ми на живот? Отговорите на тези въпроси определят средствата, от които в бъдеще ще покривате вноските си.

Какви задължения имам към момента? Често в личните си финанси изплащаме повече от едно задължение (ипотечен кредит, лизинг на кола или други). Някои от тях са разсрочени месечно, други имат гратисен период и ще започнем да изплащаме след време. Това са все фактори, които влияят на възможността ни да покриваме ново задължение и трябва да се вземат предвид.

Очакваме ли бъдещи финансови постъпления? Нова по-добре платена работа или очаквани средства от продажба на имот могат да са добър източник на бъдещ приход, с който да покрием размера на вноските по кредит, който иначе не бихме могли да си позволим точно в момента.

И най-важният въпрос: имаме ли нужда от тези средства наистина? Ако говорим за здравето на нас или на близките ни, отговорът е ясен. Друг случай, в който със сигурност трябва да предприемем тази стъпка, е, ако например трябва да направим спешен ремонт на колата си, която ползваме за работа. Колата в този случай е абсолютно необходима, за да реализираме бъдещите си приходи и затова ремонтът й на кредит е оправдан.