07.04.2016

Вземане на ипотечен кредит

При покупка на жилище със средства от банката Вие сте страната, която става собственик на имота, докато върху него се учредява ипотека в полза на банката, която да обезпечи взетия кредит.

При взимане на ипотечен кредит за обезпечение може да се използва и друг имот, не задължително този, който е предмет на сделката.

Най-добре е валутата на кредита да бъде в лева, защото най-вероятно получавате доходите си в лева и така сте защитени от курсови разлики при покриването на съпътстващи разходи през целия период на ипотечния кредит.

Имайте предвид, че лихвата по кредита е само част от цената, която Вие плащате на банката. Oсвен това трябва да се добавят и разходите за допълнителните продукти, закупени заедно с кредита (дебитни и кредитни карти, пакети, застраховки и др.).

ICompare.bg препоръчва винаги да изисквате подробна информация с всички дължими разходи, за да можете да вземете решение за най-подходящата за Вас оферта.