04.04.2016

10-те най-добри банки в страната

Форум „Банки Инвестиции Пари“ класира 10-те най-добри банки в страната.  Подреждането се базира на финансовите показатели на банките за последите три години. Класацията оглявява ДСК, на второ място е Ти Би Ай Банк, а трета е Уникредит. Следват Сосиете Женерал и ОББ. На шеста и седма позиции пък са съответно Райфайзен и Юробанк. Челната десетка се запълва от Първа инвестиционна банка, Прокредит Банк и Алианц Банк.

Рейтингът за Най-Добра Банка е сборна оценка от 12 показателя за банките: 1. Възвращаемост на активите; 2. Нетен лихвен марж; 3. Отношение Собствен Капитал към Среден Размера на Активите; 4. Отношение Текущи Активи към Общо Активи; 5. Коригирано ниво на ливъридж; 6. Динамика на привлечените депозити за оценяваната година; 7. Динамика на Собствения Капитал; 8. Дял на депозитите на граждани в общите депозити; 9. Отношение Среден Размер на Кредитния Портфейл към Среден Размер на Активите; 10. Общо Активи; 11. Собствен Капитал; 12. Възвращаемост на Собствения Капитал.

Може да разгледате офертите на най-добрите банки в страната в нашите секции за депозити, карти и потребителски кредити!