15.08.2016

domakinstva-dulgove

Последни данни на БНБ сочат, че българските домакинства имат изтеглени 18,175 млрд. лв. кредити от търговски банки.

Това е нарастване с 1,3% спрямо предходното тримесечие. В статистиката влизат 22 хил. души, които имат заеми за над 100 хил. лв., а други 50 хил. души дължат между 50 и 100 хил. лв.

82-ма българи пък са изтеглили над 1 млн. лв. от банките, като средната стойност на заемите им е 1,848 млн. лв.

Най-голям скок за последната година се отчита при търсенето на заеми за суми между 25 и 50 хил. лв., където данните на централната банка сочат ръст в отпуснатите кредити с 3.5%, а на размера им – с 4 процента.