26.05.2016

sredna-zaplata-bulgaria-sofia

Министерството на труда обяви статистика за средната работна заплата в България по градове и области за 2015 г.

Средната заплата за последните три месеца на 2015 г. е била 915 лв. – с 68 лв. по-висока, отколкото година по-рано. Този ръст се дължи в най-голяма степен на София (средно 1235 лв.), докато на нейния фон средните заплати във Варна, Разград и Русе са съответно 861 лв., 770 лв. и 729 лв.

Най-ниска е средната заплата в Смолян - 658 лв., а увеличението за една година е 20 лв. Във Видин вземат следващите най-ниски възнаграждения - по 622 лв. средно, като увеличението за година тук е 26 лв.

Работещите българи към края на миналата година надхвърлят 3 млн. за първи път от 2009 г. насам – 3 млн. и 32 хил. През 2014 г. статистиката е показвала 2 млн. 984 хил. заети. Въпреки общия ръст в десет области заетите намаляват като брой. Това са Благоевград, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Софийска област и Търговище. Изненадата тук е Пловдив, който се развива значително, но броят на заетите е намалял. Силистра и Враца са с изключително нисък коефициент на заетост, който намалява в последните години постоянно - около 37.6% от населението е заето в тези две области, а се смята за критичен праг под 40% заетост.

Официалната безработица за страната е 9,1%, което е с 2% по-ниско в сравнение с 2014 г.