02.09.2016

shopping-on-credit-bulgaria

В последните години българите се чувстват все по-комфортно с покупки на кредит. Средната задлъжнялост на потребителите на кредити в периода 2015-2016 година е 1104 лева. За предходната година сумата е била 775 лева.

Асоциацията на колекторските фирми в България споделя, че докато в предишни години заемите са отивали за покриване на базови сметки като ток, вода, парно и телефон, сега се наблюдава тенденция да се взимат кредити от банкови и небанкови финансови институции за скъпи мобилни телефони (най-честата покупка), телевизори и други високотехнологични стоки. Често парите се ползват и за почивка.

Средностатистическият клиент на небанковите дружества е млад мъж между 18 и 30 години със средно образование, който често сменя местоработата си или е сезонно зает, сочи проучване на Асоциацията на колекторските фирма.