15.04.2016

Кредити по мярка

В последно време банките загърбиха идеята за универсален продукт и вече инвестират в кредитни решения по ваша мярка. В ситуация на стабилен лихвен процент, тези решения се оказват единствения начин банките да се състезават за клиенти. Преди години ситуацията бе различна. Тогава основен достъп до подобни продукти се предлагаше само на бизнеса, докато вече са достъпни и за крайния потребител. Ползите от това са много, но на преден план изпъква качествената конкуренция на пазара, което кара банките да са по-гъвкави и иновативни. От това винаги печелим, ние, потребителите.

Кредитните решения по  ваша мярка са индивидуални решения за финансиране съобразени с размера на отпуснатите средства, срокът за връщане, степента на обезпеченост и нивото на лихвата и гратисния период.

Експертите заявяват, че има основни рамки като например максималният размер на кредита и срокът за погасяване, НО всичко останало подлежи на преговори. Така, че сравнявайте внимателно и се запознайте с основните условия по кредитите, за да се подготвени за преговори. Повече информация за различните условия може да намерите в секция кредити.