16.05.2016

osudena-banka-izmama

Гражданин на Търговище осъди банка за надвзети лихви и следва да получи 12 342 лв. Обезщетение. Това реши Районният съд в града, който назначил икономическа експертиза и две допълнителни, за да се установи механизма и точния размер на сумата, с която банката незаконно се обогатила за сметка на клиента.

Кредитополучателят сключил договор за заем от 60 000 лв. през септември 2006 г., според когото лихвата следва да се изчислява за всеки период на база на актуалното ниво на основния лихвен процент (ОЛП). На петата година клиентът на банката погасил кредита предсрочно, но установил, че банката му е взела повече пари от реално дължимата сума. По време на заведеното дело става ясно, че тя не е взела предвид спада на ОЛП след февруари 2009 г. при изчисляването на лихвата.

Неправилното изчисление на дълга, довело и до неправилно определяне на таксата за предсрочно погасяване. Главницата към момента на изплащане на целия кредит реално била 50 068 лв. "Това означава, че при промяна на ОЛП в посока увеличение, този факт е бил отчитан от банката, но не и при намаляването му. Именно неспазването на определените правила за формиране на дължимата по договора лихва от страна на банката е довело до получаване от нейна страна на суми, които не й се дължат. Изобщо не е ясен механизмът, по който банката решава колко ще погаси за главница и колко за лихва от месечната анюитетна вноска", пише в решението.

Това признал на делото и представителят на банката, който заявил, че тя не е имала задължение и не е отчела спада на ОЛП. Така кредитната институция е осъдена да върне на клиента 7379 лв. Тя му дължи и 3009 лв. лихви за забава. Трябва да му плати и разноски по делото в размер на 1954 лв.