17.04.2016

Високи такси за теглене на големи суми от банките

Банките в България таксуват клиентите си за най-различни услуги. Рядко обръщаме внимание на една от тях – такса теглене от собствената ни сметка.

СИБАНК, Сосиете Женерал Ескпресбанк, Райфайзенбанк и Пощенска банка налагат такса от 1 лев при теглене на суми до 2000 и 3000 лева. 2 лева налага Първа инвестиционна банка, а Банка ДСК, ОББ и Уникредит Булбанк имат плаващи такси от съответно 0.15%, 0.1% и 0.3% от изтеглената сума при суми до 2000 лева.

Най-голяма част от банките предлагат такса от 0.35% за сумата над 2 или 3000 лв., като подобна е при Първа инвестиционна банка, Пощенска банка (минимум 7 лв., или 0.35% от сумата), Сосиете Женерал (минимум 1 лв. и 0.35% за суми с предизвестие) и СИБАНК (минимум 6 лв., или 0.35%). При Банка ДСК и Райфайзенбанк таксата е 0.4 от изтеглената сума с предизвестие, докато за Уникредит Булбанк – 0.5%. Най-сериозни обаче са разликите при теглене на големи суми, или суми без предизвестие. Банка ДСК таксува клиентите си с 0.45% за суми над 10 000 лв., а ОББ – нови 0.2% за суми над 10 000 лв., добавени към таксите за сумите до тази граница (за суми без предизвестие). Първа инвестиционна банка ще задържи такса от 10 лв. + 0.5% за суми над 5 000 лв., за които няма заявка за теглене, докато минималните такси при СИБАНК и Пощенска са 12 и 15 лв., или съответно 0.5% и 0.45% за сумите без предварителна заявка. Тегленето от Сосиете Женерал Експресбанк е с цена от 1 лв. и 0.5% от сумата, за която няма предизвестие, докато в Банка Пиреос – 0.5% от сумата. Почти всички банки начисляват наказателни такси между 0.3 и 0.5% за заявени, но неизтеглени суми.

ICompare.bg съветва винаги да изисквате точна и ясна информация от Вашата банка и да четете внимателно условията и таксите, на които подлежите.