13.06.2016

istini-za-burzite-krediti

В медийното и общественото пространство е изграден противоречив образ на небанковите финансови институции, които предоставят бързи кредити на българите.

В следващите редове специалистите от Minizaem.bg се опитват да проверят кои от тиражираните твърдения са мит и кои истина:

Мит №1

Кредитните организации наистина отпускат бързи заеми, но лихвите им са много високи.

Истина
Може би на пръв поглед изглежда така, но в действителност трябва да се вземе предвид, че заемите, които компаниите отпускат са краткосрочни, което означава, че лихвеният процент, който ще заплатите за периода на кредита (достигащ най-много до месец), ще бъде много по-малък от ГПР (годишен лихвен процент), който се изчислява на годишна база.

Мит №2

Бързите кредити се отпускат без никакви разяснения и без проверка на кредитната история на кредитоискателите, които често попадат в дългова спирала.

Истина
Дори и в България отдавна минаха времената на нерегулираните и нерегламентирани практики за предоставяне на заеми. Топ кредитните компании водят политика на „отговорно кредитиране”, което означава, че се стремят да информират подробно кредитоискателите, като ги запознаят с всички условия по взимането на бързия кредит (размер на вноските, срок на погасяване на заема, възможности за предоговаряне в случай на невъзможност от страна на кредитоискателя да се справи на време, последици от неизпълнение на условията по договора).

Проверка на кредитната история се извършва в Централния кредитен регистър и бързи заеми не се отпускат, ако кредитоискателят е свръхзадлъжнял, не е финансово стабилен или е без доходи, ако не може да разбере условията по взимането на кредита или ако месечните вноски по кредита са по-високи от месечните доходи.

Мит №3

Няма достатъчно прозрачност и достъпност при взимането на кредити онлайн

Истина
Финансовите компании се стремят да са напълно прозрачни, водят политика на „достъпност” и предоставят различни възможности на кредитополучателите си, за да могат да погасят кредита си без проблеми. Политиката на „отговорно кредитиране”, която следват дава възможност на влезли в затруднение кредитополучатели да предоговарят и увеличават вноски, без да се увеличава крайната сума за връщане. В някой случаи сумите и вноските се намаляват, ако от компанията преценят, че клиентът няма възможност да се справи.

Мит №4

Често кредитополучателите изпадат в дългова спирала

Истина
Почти всички небанкови финансови организации имат определен лимит за това колко пъти кредитополучателя може да предоговори и удължи заема си, за да не изпадне в дългова спирала.

Мит №5

Непогасените кредити онлайн веднага отиват при компании, които събират плащания

Истина
Над 90% от кредитополучателите успяват да погасят кредита си без проблем или със съдействие от страна на кредитните компании да удължат или предоговорят вноските си, така че да могат да се справят.