09.09.2016

burzi-krediti-finansova-kultura

По-младите, по-информирани и с по-високи доходи потребители свалят процента лоши кредити в небанковия сектор, съобщават от Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК). 

Компаниите-членки на АОНК докладват, че профилът на средностатистическият им клент се е променил значително през последните години. Все по-често кредитите се отпускат на хора от средната или близо до средната класа, които разполагат с достатъчно доходи за спокойното изплащане на кредита и имат ясен план за какво да го изтеглят и как да го погасят. Има и трайна тенденция за намаляване на средната възраст на потребителите, за което със значителен принос е и разширяващото се предлагане на кредити онлайн. Именно те се потребяват от млади хора под 30 години, които предпочитат да пазаруват онлайн и да използват онлайн услуги.

Като цяло, в сектора на бързите потребителски кредити в България тече консолидация между дружествата, бързо „европеизиране“ на добрите практики и постепенна промяна на кредитополучателите. Наложилите се през годините етични компании изтласкват по-рисковите играчи, като се фокусират върху потенциални клиенти с добри доходи и висока информираност.