16.05.2016

goliam-broi-krediti

За първите три месеца на 2016 г. броят на изтеглените кредити от българските домакинства нараства в сравнение с преди 12 месеца. Ръст бележат кредитите между 25 и 50 хил. лв., както и тези между 50 хил. лв. и 100 хил лв. Така в края на тримесечието кредити за суми от 25 до 50 хил. лв. за първи път надхвърлят 100 хил. броя, а тези от 50 до 100 хил. лв. са 50 306 спрямо 49 503 за преди 12 месеца.

Спад пък бележат броят заеми от 100 до 250 хил. лв., от 250 до 500 хил. лв., от 500 до 1 млн. лв. и за над 1 млн. лв. Най-сериозен такъв се отчита при кредитите за над 1 млн. лв. Те са с 10 по-малко и вече са 77 за средните 1.845 млн. лв. срещу 1.81 млн. лв. за края на 2015 г. и 1.658 млн. лв. за преди година. Милионните заеми при нефинансовите предприятия също намаляват до 4652 броя спрямо 4666 за преди три месеца и 4876 броя за към 31 март 2015 г. Големите длъжници на банките от предприятията са със средни задължения от 4.69 млн. лв.