03.05.2016

p2p-lending-bulgaria

Peer-to-Peer кредитиране (или P2P, както го наричат специалистите в бранша) е практиката за заемане на средства на индивидуални кредитоискатели или бизнеси чрез онлайн платформа, която директно ги свързва със заемодатели. Компаниите, предоставящи такива кредити, работят изцяло онлайн, като по-ниските им оперативни разходи им позволяват да заемат средства много често срещу далеч по-ниска цена, в сравнение с традиционните финансови институции. И докато потребителите се облагодетелстват от по-ниските лихви, заемодателите почти със сигурност постигат по-висока доходност, в сравнение с други спестовни продукти - алтернатива за техните капитали. Предлагащите услугата компании пък (платформата) вземат процент от размера на кредита за това, че са срещнали потенциалните кредитополучатели и заемодатели.

Моделът води началото си отпреди десетилетие във Великобритания с водещата платформа Zopa. Едва в последните 2 години обаче, този бранш започна да привлича интерес и капитали от масовата публика в Европа, а всички специалисти очакват огромен ръст в обемите в следващите пет до десет години. Извън континента P2P работи изключително успешно в САЩ, както и в Китай, където платформите са стананали традиционен избор за кредитополучатели и за инвеститори.

Предстои да видим докъде може да стигне развитието на подобни fintech (от "финансови технологии") модели и дали наистина ще съумеят да променят конюнктурата на традиционния банков бизнес, но числата засега са оптимистични.

В САЩ през тези платформи са отпуснати 6.6 милиарда кредити, или ръст от 128%, през изминалата година, като страната се отличава с най-големия пазар в света по отношение на обема. По отношение на размера на отпускан единичен кредит Великобритания изпреварва САЩ, като там размерът е със 72% по-голям. Специалистите смятат, че Европа е следващият регион, в който този тип кредитиране ще преживее истински бум. Алтернативните финансови пазари на Стария контитент достигнаха обем от близо 3 милиарда евро през 2014 година, което е повишение от 144% на годишна база. Във Франция например малкият пазар на Р2Р-кредитиране отбеляза ръст от 4 000% през изминалата година, до 8.2 милиона евро.