21.04.2016

ПИБ внедрява безконтактно разплащане през телефон

Първа инвестиционна банка е първата банка в България, която внедрява безконтактни плащания чрез телефон. Това ще бъде достъпно за клиенти на банката, които притежават телефон с NFC (комуникация между близки полета) функционалност. ПИБ изкарва и ново мобилно приложение, в което ще трябва да регистрирате дебитната или кредитната си карта. Данните ще се съхраняват в облачна технология. Също така клиентите на банката могат да избират между три типа дневен лимит от 1,000 до 3,000 лв.

За да направите разплащане ще е достатъчно само да доближите телефона си до ПОС терминал, който работи с безконтактни карти. На практика телефонът ви ще замести безконтактната ви карта. Логиката за сигурност остава същата, т.е. суми до 25 лв. няма да изискват въвеждането на ПИН. Разплащания ще са възможни и когато нямате достъп до интернет. В телефона ви се запазват 10 уникални кода, за 10 транзакции. Те ще се възстановят, когато отново имате интернет връзка.

Новата функционалност на ПИБ е в партньорство с MasterCard. Идеята на MasterCard е тази функционалност да заработи и в други банки до края на годината. Статистиката показва, че в България има над 90,000 ПОС терминала, като половината от тях са безконтактни. MasterCard работят и върху идеята да монтират безконтактни банкомати в страната.