06.04.2016

Ниска лихва по студентските кредити

Националното представителство на студентските съвети се обяви за намаляване на лихвените проценти и за начисляването им след изтичане на гратисния период. Също така студентите желаят да могат да теглят заем без значение от формата на обучение, която записват. Към момента те са дискриминирани в това им право. През 2014 е внесен законопроект, но поради смяната на правителството не бе приет. 

Идеята на студентите е да се подпише специален договор между МОН и банките участващи в програмата „Студентско кредитиране“, където да се отразят исканите изменения за намаляване на лихвения процент. Това е провокирано от задълбочен анализ на студентската организация и заключението, че цената на подобни кредити в Европа е чувствително по-ниска. Към момента в програмата „Студентско кредитиране“ участват Алианц Банк, Райфайзенбанк, ДСК и Пощенска банка.

Към днешна дата студентските кредити са с лихва от 7% и не се нуждаят от обезпечение, а максималният срок за погасяване е 10 год. след изтичане на гратисния период.  Статистиката сочи, че за периода 2010-2015 са отпуснати близо 18 хиляди заема за над 114 млн. лв. Повече сравнителна информация за кредитите на пазара може да намерите в секцията потребителски кредити.