25.04.2016

Депозитите на домакинствата нарастват

Депозитите на домакинствата през миналия месец са ударили 42,82 млрд. лева (47,2% от БВП), като се увеличават с 6% спрямо същия месец на предходната година и след годишно повишение с 6,7% през предишния месец.

В същото време кредитите за домакинства са в размер на 17,949 млрд. лева (19,8% от БВП), като спрямо март 2015 година те намаляват с 1,5% след понижение с 1,7% през предходния месец.

В края на отчетния месец жилищните кредити са за 8,642 млрд. лева и намаляват на годишна база с 0,5% (при 0,7% годишно понижение през февруари 2016-а), докато потребителските кредити възлизат на 7,151 млрд. лева и са с 2,3% под нивата през март 2015 година при годишно намаление с 2,8% през февруари.