20.04.2016

Деклариране на заеми в годишната данъчна декларация

Гражданите на България трябва да декларират в подоходната декларация получените парични заеми през 2015 г., ако техният общ размер надвишава 10 хил. лева и ако към края на годината част от тях са непогасени.

Също така, на обявяване пред НАП подлежат и всички непогасени остатъци по заеми в периода от 2010 г. до 2015 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2015 г. е над 40 хил. лева.

Получените или предоставените парични заеми се декларират в отделно Приложение № 11, което част от годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица.
Годишната данъчна декларация може да бъде изтеглена от интернет сайта на НАП. Формулярите се подават до 3 май 2016 г., като декларираният данък за довнасяне по декларацията трябва да бъде внесен в същия срок.

Освен получените, на деклариране подлежат и предоставените заеми в периода за последните пет години, ако общият размер на остатъците към 31 декември 2015 г. е над 40 хил. л