29.08.2016

savings-in-bulgaria

Българите спестяват по 6-7% от доходите си месечно, сочи проучване на SmartMoney.bg. Най-често използваният способ традиционно е банковият депозит заради неговата сигурност и въпреки неговите ниски лихвени нива.

Останалите 93-94% от доходите на българина отиват за потребление – най-често покриване на базови нужди, плащане на данъци и други.

От компанията смятат, че търсенето на други алтернативни форми за генериране на доходност като взаимни фондове, допълнително пенсионно осигуряване и животозастраховки, например, е устойчиво, но обемът на средствата към тези форми е много по-малък спрямо този на банковите депозити.

Все пак се забелязват положителни тенденции по отношение на финансовата грамотност на българина.