12.04.2016

Заеми от роднини се декларират в НАП

От тази година НАП изисква българите да декларират заеми от роднини над 10,000 лева, които са получени до края на 2015 г. и не са погасени. Все пак от агенцията уточняват, че гражданите не трябва да декларират получени банкови заеми или бързи кредити в декларацията за годишните доходи. Декларират се само заеми получени от роднини, близки, съпрузи, приятели и фирми, за които кредитирането не е основна дейност. Това изискване е в следствие на зачестилите злоупотреби от хора с висок финансов статус, които не могат да докажат произхода на доходите си. Масово оправданието за покупка на луксозни имоти и вещи е, че средствата са от заеми взети от приятели.

Гражданите са задължени и да декларират заемите над 10,000 лв., които те са отпуснали и не са погасени към края на 2015г.  Като цяло, ако този тип заеми надвишават 40,000 лв. за последните 5 години, трябва да се декларира натрупаната сума пред НАП. Подаването на всички тези данни се извършва в приложение номер 11, към годишната декларация, а крайният срок е 3-ти май 2016.