22.08.2016

krediti-v-leva

По данни на БНБ към края на юни изтеглените ипотечни кредити са в размер на 5.2 млрд. лв., като това е сериозен ръст в сравнение с 2014 (4.5 млрд. лв.). Подобно увеличение е в унисон с ръстовете на пазара на имоти в София, където новопостроените жилищни сгради растат като гъби. Голяма част от потребителите също така теглят депозитите си поради ниските лихви и инвестират в имоти, но поради недостатъчни средства финансират инвестицията си и с кредит. На фона на всичко това кредити се теглят основно в левове. От началото на 2016 г. почти 95% от всички кредити са в лева. Една от причините за това е, че българите получават основно заплатите си в лева. Също така доста от банките предлагат и малко по-добри условия за заеми в лева. Друга причина за теглене в лева е, че не е необходимо да поддържате втора сметка в евро и да плащате допълнителни такси. Експертите очакват, че още тази есен е възможно да бъдат предложени заеми с фиксирана лихва през първите години под 4%, като в момента те се движат в рамките на 4%-5.25%.