Allianz Bank logo
Потребителски кредит от Алианц Банк с такса за проучване и изготвяне на становище 1% от одобрения лимит при усвояване и месечна такса поддръжка на разплащателна сметка – 1.50 лв. Лихвата за потребителския кредит се определя като сбор от референтен лихвен процент и фиксирана надбавка в зависимост от валутата и обезпечението. Референтният лихвен процент е пазарен индекс - 6-месечен SOFIBOR за кредити в лева или 6-месечен EURIBOR за кредити в евро, чиято стойност се изчислява два пъти годишно – на 01 януари и 01 юли, чрез усредняване на ежедневните стойности за периода от 01 януари до 30 юни и от 01 юли до 31 декември.

Параметри

Сума
до 20 000 лева / 10 000 евро
Валута
Лева/Евро
ГПР
11,81%
Месечна вноска
Обща сума за връщане
22 362 лева / 11 181 евро

За компанията

Алианц Банк е основана 1997 под името ТБ "България Инвест" и приема през сегашното си име през 2003 година. Рейтингът на банката е BBB+. Банката разполага с активи на стойност 2 милиона евро.